Ekspert: poslednje izmene od 03.07.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 03.07.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik („Sl. glasnik RS“, br. 56/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl. glasnik RS“, br. 56/13)
 • Odluka o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 56/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69904
 • Službenih mišljenja: 11643
 • Sudske prakse: 6716
 • Modela akata: 562
 • Obrazaca: 18300
 • Podzakonskih akata: 50671
 • Prečišć. tekstova: 15376
 • Propisa CG: 905
 • Propisa R.Srpske: 1325

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.