Ekspert: poslednje izmene od 03.07.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 03.07.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Sl. glasnik RS“, br. 66/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 66/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 66/14)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 66/14)
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 65/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 77350
 • Službenih mišljenja: 12177
 • Sudske prakse: 7189
 • Modela akata: 609
 • Obrazaca: 21576
 • Podzakonskih akata: 56077
 • Prečišć. tekstova: 17454
 • Propisa CG: 1032
 • Propisa R.Srpske: 1487

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.