Ekspert: poslednje izmene od 03.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 03.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 47/19) 
 • Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje, izmenu ili obnovu dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije („Sl. glasnik RS“, br. 47/19) 
 • Pravilnik o izostavljanju i zameni (anonimizaciji i pseudonimizaciji) podataka u odlukama Visokog saveta sudstva („Sl. glasnik RS“, br. 47/19) 
 • Kodeks poslovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 47/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117709
 • Službenih mišljenja: 15863
 • Sudske prakse: 9027
 • Modela akata: 821
 • Obrazaca: 33968
 • Podzakonskih akata: 87314
 • Prečišć. tekstova: 26445
 • Propisa CG: 1749
 • Propisa R.Srpske: 2126

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.