Ekspert: poslednje izmene od 03.08.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 03.08.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 84/22)
 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Sl. glasnik RS“, br. 84/22)
 • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu energetske efikasnosti zgrada pod kojima se može ugovarati isporuka toplotne energije za korisnike javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 84/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 142126
 • Službenih mišljenja: 17221
 • Sudske prakse: 9951
 • Modela akata: 911
 • Obrazaca: 41658
 • Podzakonskih akata: 105867
 • Prečišć. tekstova: 32151
 • Propisa CG: 2124
 • Propisa R.Srpske: 2608

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.