Ekspert: poslednje izmene od 03.10.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 03.10.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o pružanju vazduhoplovnih meteoroloških usluga („Sl. glasnik RS“, br. 79/16) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora („Sl. glasnik RS“, br. 79/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku(„Sl. glasnik RS“, br. 79/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 95100
 • Službenih mišljenja: 13989
 • Sudske prakse: 7959
 • Modela akata: 694
 • Obrazaca: 27025
 • Podzakonskih akata: 70021
 • Prečišć. tekstova: 21177
 • Propisa CG: 1378
 • Propisa R.Srpske: 1769

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.