Ekspert: poslednje izmene od 04.02.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 04.02.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2015. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 11/15)
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 12/15)
 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br. 12/15)
 • Uredba o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Sl. glasnik RS“, br. 12/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 83020
 • Službenih mišljenja: 12417
 • Sudske prakse: 7355
 • Modela akata: 630
 • Obrazaca: 22598
 • Podzakonskih akata: 60793
 • Prečišć. tekstova: 18387
 • Propisa CG: 1097
 • Propisa R.Srpske: 1544

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.