Ekspert: poslednje izmene od 04.03.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 04.03.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 23/15)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa („Sl. glasnik RS“, br. 23/15)
 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Sl. glasnik RS“, br. 22/15)
 • Pravilnik o klasifikaciji objekata („Sl. glasnik RS“, br. 22/15)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 22/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 83566
 • Službenih mišljenja: 12452
 • Sudske prakse: 7379
 • Modela akata: 632
 • Obrazaca: 22737
 • Podzakonskih akata: 61225
 • Prečišć. tekstova: 18488
 • Propisa CG: 1109
 • Propisa R.Srpske: 1550

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.