Ekspert: poslednje izmene od 04.04.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 04.04.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje, odnosno skidanje lekova sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 24/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena („Sl. glasnik RS“, br. 24/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 61390
 • Službenih mišljenja: 10599
 • Sudske prakse: 6169
 • Modela akata: 504
 • Obrazaca: 15558
 • Podzakonskih akata: 44382
 • Prečišć. tekstova: 13319
 • Propisa CG: 776
 • Propisa R.Srpske: 1063

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.