Ekspert: poslednje izmene od 04.06.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 04.06.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe, surogata kafe i srodnih proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 54/12)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije („Sl. glasnik RS“, br. 54/12)
 • Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila („Sl. glasnik RS“, br. 54/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 62454
 • Službenih mišljenja: 10740
 • Sudske prakse: 6247
 • Modela akata: 512
 • Obrazaca: 16039
 • Podzakonskih akata: 45211
 • Prečišć. tekstova: 13555
 • Propisa CG: 804
 • Propisa R.Srpske: 1082

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.