Ekspert: poslednje izmene od 04.07.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 04.07.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i način sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva („Sl. glasnik RS“, br. 60/16) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 60/16) 
 • Odluka o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Sl. glasnik RS“, br. 60/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 93499
 • Službenih mišljenja: 13611
 • Sudske prakse: 7847
 • Modela akata: 685
 • Obrazaca: 26275
 • Podzakonskih akata: 68838
 • Prečišć. tekstova: 20785
 • Propisa CG: 1299
 • Propisa R.Srpske: 1734

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.