Ekspert: poslednje izmene od 04.07.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 04.07.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 73/22)
 • Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica („Sl. glasnik RS“, br. 73/22)
 • Uredba o privremenoj meri ograničavanja cene gasa i nadoknadi razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa („Sl. glasnik RS“, br. 73/22)
 • Odluka o privremenoj meri koja se odnosi na izračunavanje kapitala banke („Sl. glasnik RS“, br. 72/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 141569
 • Službenih mišljenja: 17187
 • Sudske prakse: 9891
 • Modela akata: 908
 • Obrazaca: 41481
 • Podzakonskih akata: 105440
 • Prečišć. tekstova: 32042
 • Propisa CG: 2118
 • Propisa R.Srpske: 2600

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.