Ekspert: poslednje izmene od 04.09.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 04.09.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 81/17) 
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (“Sl. glasnik RS”, br. 81/17) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (“Sl. glasnik RS”, br. 81/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 102789
 • Službenih mišljenja: 14835
 • Sudske prakse: 8353
 • Modela akata: 752
 • Obrazaca: 28987
 • Podzakonskih akata: 75848
 • Prečišć. tekstova: 23067
 • Propisa CG: 1518
 • Propisa R.Srpske: 1902

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.