Ekspert: poslednje izmene od 04.09.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 04.09.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige („Sl. glasnik RS“, br. 62/19) 
 • Uredba o dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 62/19) 
 • Uredba o načinu ostvarivanja prava policijskih službenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada („Sl. glasnik RS“, br. 62/19) 
 • Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike („Sl. glasnik RS“, br. 62/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 118925
 • Službenih mišljenja: 15924
 • Sudske prakse: 9057
 • Modela akata: 824
 • Obrazaca: 34483
 • Podzakonskih akata: 88180
 • Prečišć. tekstova: 26765
 • Propisa CG: 1773
 • Propisa R.Srpske: 2137

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.