Ekspert: poslednje izmene od 04.10.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 04.10.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17) 
 • Zakon o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/17) 
 • Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima („Sl. glasnik RS“, br. 88/17) 
 • Pravilnik o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebu („Sl. glasnik RS“, br. 88/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 103507
 • Službenih mišljenja: 14894
 • Sudske prakse: 8373
 • Modela akata: 754
 • Obrazaca: 29599
 • Podzakonskih akata: 76449
 • Prečišć. tekstova: 23210
 • Propisa CG: 1529
 • Propisa R.Srpske: 1906

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.