Ekspert: poslednje izmene od 05.02.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 05.02.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 8/18) 
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 8/18) 
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“ („Sl. glasnik RS“, br. 8/18) 
 • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Sl. glasnik RS“, br. 7/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 106433
 • Službenih mišljenja: 15105
 • Sudske prakse: 8518
 • Modela akata: 771
 • Obrazaca: 30235
 • Podzakonskih akata: 78691
 • Prečišć. tekstova: 23904
 • Propisa CG: 1588
 • Propisa R.Srpske: 1960

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.