Ekspert: poslednje izmene od 05.03.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 05.03.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izveštavanju Deviznog inspektorata o prebijanju („Sl. glasnik RS“, br. 14/12)
 • Uredba o kategorizaciji državnih puteva („Sl. glasnik RS“, br. 14/12)
 • Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 14/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 60726
 • Službenih mišljenja: 10530
 • Sudske prakse: 6096
 • Modela akata: 500
 • Obrazaca: 15218
 • Podzakonskih akata: 43917
 • Prečišć. tekstova: 13150
 • Propisa CG: 764
 • Propisa R.Srpske: 1051

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.