Ekspert: poslednje izmene od 05.03.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 05.03.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o visini minimalne zarade za period januar-jun 2014. godine („Sl. glasnik RS“, br. 24/14)
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 24/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/14)
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period januar-jun 2014. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 24/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 75022
 • Službenih mišljenja: 11971
 • Sudske prakse: 7031
 • Modela akata: 594
 • Obrazaca: 20793
 • Podzakonskih akata: 54384
 • Prečišć. tekstova: 16829
 • Propisa CG: 984
 • Propisa R.Srpske: 1441

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.