Ekspert: poslednje izmene od 05.03.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 05.03.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 15/18) 
 • Odluka o utvrđivanju Programa Fonda za razvoj Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 15/18) 
 • Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Sl. glasnik RS“, br. 14/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu („Sl. glasnik RS“, br. 14/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 107036
 • Službenih mišljenja: 15155
 • Sudske prakse: 8561
 • Modela akata: 780
 • Obrazaca: 30385
 • Podzakonskih akata: 79107
 • Prečišć. tekstova: 24097
 • Propisa CG: 1593
 • Propisa R.Srpske: 1973

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.