Ekspert: poslednje izmene od 05.04.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 05.04.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni Uredbe o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija („Sl. glasnik RS“, br. 31/17) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj („Sl. glasnik RS“, br. 30/17) 
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda („Sl. glasnik RS“, br. 30/17) 
 • Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 30/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 99440
 • Službenih mišljenja: 14543
 • Sudske prakse: 8166
 • Modela akata: 729
 • Obrazaca: 28242
 • Podzakonskih akata: 73299
 • Prečišć. tekstova: 22257
 • Propisa CG: 1428
 • Propisa R.Srpske: 1836

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.