Ekspert: poslednje izmene od 05.05.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 05.05.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. maja 2014. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 46/14)
 • Odluka o dopuni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Sl. glasnik RS“, br. 46/14)
 • Odluka o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva („Sl. glasnik RS“, br. 46/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 76252
 • Službenih mišljenja: 12048
 • Sudske prakse: 7099
 • Modela akata: 601
 • Obrazaca: 21335
 • Podzakonskih akata: 55301
 • Prečišć. tekstova: 17121
 • Propisa CG: 1018
 • Propisa R.Srpske: 1464

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.