Ekspert: poslednje izmene od 05.06.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 05.06.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 48/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 48/13)
 • Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 48/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69390
 • Službenih mišljenja: 11595
 • Sudske prakse: 6639
 • Modela akata: 558
 • Obrazaca: 18157
 • Podzakonskih akata: 50295
 • Prečišć. tekstova: 15257
 • Propisa CG: 899
 • Propisa R.Srpske: 1316

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.