Ekspert: poslednje izmene od 05.06.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 05.06.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Poseban kolektivni ugovor za državne organe („Sl. glasnik RS“, br. 38/19) 
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 38/19) 
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi („Sl. glasnik RS“, br. 38/19) 
 • Uredba o carinskim povlasticama („Sl. glasnik RS“, br. 38/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117063
 • Službenih mišljenja: 15815
 • Sudske prakse: 8995
 • Modela akata: 819
 • Obrazaca: 33768
 • Podzakonskih akata: 86769
 • Prečišć. tekstova: 26357
 • Propisa CG: 1745
 • Propisa R.Srpske: 2116

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.