Ekspert: poslednje izmene od 05.07.2021

Ekspert Internet je ažuriran 05.07.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 66/21)
 • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 66/21)
 • Pravilnik o izgledu i sadržini znaka zabrane prodaje i služenja alkoholnih pića deci ili maloletnicima i znaka štetnosti prekomerne upotrebe alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 66/21)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 66/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 133203
 • Službenih mišljenja: 16764
 • Sudske prakse: 9603
 • Modela akata: 877
 • Obrazaca: 38875
 • Podzakonskih akata: 99012
 • Prečišć. tekstova: 30119
 • Propisa CG: 1922
 • Propisa R.Srpske: 2376

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.