Ekspert: poslednje izmene od 05.11.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 05.11.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o kriterijumima i merilima za utvrđivanje konkurentnosti u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 103/12)
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. novembra 2012. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 104/12)
 • Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (primenjuje se od 1. novembra 2012. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 103/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 65031
 • Službenih mišljenja: 11242
 • Sudske prakse: 6439
 • Modela akata: 536
 • Obrazaca: 16922
 • Podzakonskih akata: 47087
 • Prečišć. tekstova: 14252
 • Propisa CG: 852
 • Propisa R.Srpske: 1192

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.