Ekspert: poslednje izmene od 05.12.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 05.12.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obrascu prijave prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad („Sl. glasnik RS“, br. 113/12)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu hrane za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 113/12)
 • Pravilnik o sadržini javnih registara, potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka („Sl. glasnik RS“, br. 113/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 65638
 • Službenih mišljenja: 11304
 • Sudske prakse: 6472
 • Modela akata: 540
 • Obrazaca: 17004
 • Podzakonskih akata: 47468
 • Prečišć. tekstova: 14450
 • Propisa CG: 857
 • Propisa R.Srpske: 1225

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.