Ekspert: poslednje izmene od 06.02.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 06.02.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2012. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 7/12)
 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a stav 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a, člana 83. stav 5. tačka 1) i člana 101a st. 1, 3. i 4. Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2011. godini („Sl. glasnik RS“, br. 7/12)
 • Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 7/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 60183
 • Službenih mišljenja: 10438
 • Sudske prakse: 6036
 • Modela akata: 496
 • Obrazaca: 15122
 • Podzakonskih akata: 43511
 • Prečišć. tekstova: 13024
 • Propisa CG: 754
 • Propisa R.Srpske: 1043

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.