Ekspert: poslednje izmene od 06.02.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 06.02.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obliku, sadržini i izgledu oznaka i druge signalizacije za obeležavanje graničnog prelaza i njegovog područja i obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih tabli i signalizacije kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji („Sl. glasnik RS“, br. 11/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Sl. glasnik RS“, br. 11/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 66936
 • Službenih mišljenja: 11395
 • Sudske prakse: 6514
 • Modela akata: 545
 • Obrazaca: 17403
 • Podzakonskih akata: 48396
 • Prečišć. tekstova: 14764
 • Propisa CG: 873
 • Propisa R.Srpske: 1264

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.