Ekspert: poslednje izmene od 06.02.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 06.02.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 7/17) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 7/17) 
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. februara 2017. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 7/17) 
 • Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 7/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 97999
 • Službenih mišljenja: 14350
 • Sudske prakse: 8110
 • Modela akata: 725
 • Obrazaca: 27750
 • Podzakonskih akata: 72197
 • Prečišć. tekstova: 21906
 • Propisa CG: 1416
 • Propisa R.Srpske: 1820

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.