Ekspert: poslednje izmene od 06.06.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 06.06.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Sl. glasnik RS“, br. 55/12)
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. jula 2012. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 55/12)
 • Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji („Sl. glasnik RS“, br. 55/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 62546
 • Službenih mišljenja: 10740
 • Sudske prakse: 6247
 • Modela akata: 512
 • Obrazaca: 16053
 • Podzakonskih akata: 45287
 • Prečišć. tekstova: 13569
 • Propisa CG: 804
 • Propisa R.Srpske: 1083

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.