Ekspert: poslednje izmene od 06.07.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 06.07.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 • „Sl. glasnik RS“ 48/11
 • „Sl. gl. RS – Prosv. glasnik“ 4/11
 • „Sl. gl. RS – Međunarodni ugovori“ 5/11
 • „Sl. list APV“ 9/11
 • „Sl. list grada Beograda“ 18/11
 • „Sl. list grada Novog Sada“ 21/11
 • „Sl. list grada Niša“ 27/11
 • „Sl. list grada Kragujevca“ 15/11
 • „Sl. list grada Čačka“ 5/11
 • „Sl. list grada Kruševca“ 1/11
 • „Sl. list grada Kraljeva“ 4/11
 • „Sl. list grada Užica“ 4/11
 • „Sl. list grada Pančeva“ 14/11
 • „Sl. list grada Zrenjanina“ 7/11
 • „Sl. list grada Sombora“ 4/11
 • „Sl. list grada Smedereva“ 3/11
 • „Sl. list grada Loznice“ 2/11
 • „Sl. list grada Sremska Mitrovica“ 2/11
 • „Sl. list grada Zaječara“ 11/11
 • „Sl. list grada Subotice“ 17/11
 • „Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.“ 10/11
 • „Sl. glasnik grada Požarevca“ 3/11
 • „Sl. glasnik grada Jagodina“ 2/11
 • „Sl. glasnik grada Leskovca“ 8/11
 • „Sl. glasnik grada Valjeva“ 6/11
 • „Sl. glasnik grada Vranja“ 3/11
 • „Sl. list opština Srema“ 11/11
 • „Sl. list opštine Kikinda“ 13/11
 • „Sl. list CG“ 28/11
 • „Sl. glasnik Republike Srpske“ 61/11

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 3800 C („Sl. glasnik RS“, br. 48/11)
 • Pravilnik o uslovima, načinu i postupku organizovanja i funkcionisanja penzijskih planova („Sl. glasnik RS“, br. 48/11)
 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje prava člana dobrovoljnog penzijskog fonda na raspolaganje i povlačenje akumuliranih sredstava pre navršenih 58 godina života („Sl. glasnik RS“, br. 48/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 56736
 • Službenih mišljenja: 9823
 • Sudske prakse: 5808
 • Modela akata: 444
 • Obrazaca: 13809
 • Podzakonskih akata: 41194
 • Prečišć. tekstova: 11941
 • Propisa CG: 671
 • Propisa R.Srpske: 927

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.