Ekspert: poslednje izmene od 06.08.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 06.08.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o ministarstvima („Sl. glasnik RS“, br. 72/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga („Sl. glasnik RS“, br. 74/12)
 • Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (primenjuje se od 1. avgusta 2012. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 74/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 63341
 • Službenih mišljenja: 10962
 • Sudske prakse: 6339
 • Modela akata: 524
 • Obrazaca: 16496
 • Podzakonskih akata: 45826
 • Prečišć. tekstova: 13759
 • Propisa CG: 824
 • Propisa R.Srpske: 1135

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.