Ekspert: poslednje izmene od 06.08.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 06.08.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Sl. glasnik RS“, br. 59/18) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 59/18) 
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“ („Sl. glasnik RS“, br. 59/18) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o energetski ugroženom kupcu („Sl. glasnik RS“, br. 59/18) 
U Ekspertu se trenutno nalazi:
 • Propisa: 110541
 • Službenih mišljenja: 15366
 • Sudske prakse: 8743
 • Modela akata: 794
 • Obrazaca: 31467
 • Podzakonskih akata: 81680
 • Prečišć. tekstova: 24991
 • Propisa CG: 1662
 • Propisa R.Srpske: 2042

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.