Ekspert: poslednje izmene od 06.10.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 06.10.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa („Sl. glasnik RS“, br. 104/14)
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 104/14)
 • Pravilnik o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou („Sl. glasnik RS“, br. 104/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 79058
 • Službenih mišljenja: 12305
 • Sudske prakse: 7252
 • Modela akata: 617
 • Obrazaca: 21910
 • Podzakonskih akata: 57409
 • Prečišć. tekstova: 17816
 • Propisa CG: 1053
 • Propisa R.Srpske: 1525

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.