Ekspert: poslednje izmene od 06.10.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 06.10.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 83/15)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 83/15)
 • Zakon o izmenama Zakona o hipoteci („Sl. glasnik RS“, br. 83/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 87893
 • Službenih mišljenja: 12779
 • Sudske prakse: 7555
 • Modela akata: 655
 • Obrazaca: 24164
 • Podzakonskih akata: 64542
 • Prečišć. tekstova: 19476
 • Propisa CG: 1207
 • Propisa R.Srpske: 1612

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.