Ekspert: poslednje izmene od 06.12.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 06.12.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 109/17) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 108/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 108/17) 
 • Smernice Dobre kliničke prakse („Sl. glasnik RS“, br. 108/17)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 104939
 • Službenih mišljenja: 14990
 • Sudske prakse: 8456
 • Modela akata: 764
 • Obrazaca: 29833
 • Podzakonskih akata: 77555
 • Prečišć. tekstova: 23528
 • Propisa CG: 1561
 • Propisa R.Srpske: 1935

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.