Ekspert: poslednje izmene od 07.01.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 07.01.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o objavljivanju ukupnog broja glasača u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 1/22)
 • Strategija ljudskih resursa u pravosuđu za period 2022-2026. godine (sa Akcionim planom) („Sl. glasnik RS“, br. 133/21)
 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 133/21)
 • Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2022. godini („Sl. glasnik RS“, br. 133/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 137790
 • Službenih mišljenja: 16951
 • Sudske prakse: 9764
 • Modela akata: 895
 • Obrazaca: 40442
 • Podzakonskih akata: 102520
 • Prečišć. tekstova: 31211
 • Propisa CG: 2029
 • Propisa R.Srpske: 2479

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.