Ekspert: poslednje izmene od 07.03.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 07.03.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o troškovima privatizacije koje snose treća lica pred ministarstvom nadležnim za poslove privrede („Sl. glasnik RS“, br. 20/16) 
 • Autentično tumačenje odredbi člana 52. stav 1, člana 29. stav 1, člana 30. stav 2. i člana 50. stav 2. tačka 1) Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 46/15 i 112/15)(„Sl. glasnik RS“, br. 20/16) 
 • Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (U PRIMENI: od 1. januara 2017. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 18/16) 
 • Zakon o opštem upravnom postupku (U PRIMENI: od 1. juna 2017. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 18/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 91226
 • Službenih mišljenja: 13146
 • Sudske prakse: 7683
 • Modela akata: 669
 • Obrazaca: 25373
 • Podzakonskih akata: 67100
 • Prečišć. tekstova: 20228
 • Propisa CG: 1258
 • Propisa R.Srpske: 1655

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.