Ekspert: poslednje izmene od 07.05.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 07.05.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. maja 2013. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 38/13)
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe (“Sl. glasnik RS”, br. 38/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 68818
 • Službenih mišljenja: 11570
 • Sudske prakse: 6600
 • Modela akata: 556
 • Obrazaca: 17895
 • Podzakonskih akata: 49882
 • Prečišć. tekstova: 15125
 • Propisa CG: 891
 • Propisa R.Srpske: 1305

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.