Ekspert: poslednje izmene od 07.07.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 07.07.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 68/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

  • Propisa: 77427
  • Službenih mišljenja: 12177
  • Sudske prakse: 7197
  • Modela akata: 610
  • Obrazaca: 21589
  • Podzakonskih akata: 56142
  • Prečišć. tekstova: 17477
  • Propisa CG: 1033
  • Propisa R.Srpske: 1491

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.