Ekspert: poslednje izmene od 07.09.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 07.09.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 65/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 65/11)
 • Odluka o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku („Sl. glasnik RS“, br. 65/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 57801
 • Službenih mišljenja: 9980
 • Sudske prakse: 5858
 • Modela akata: 453
 • Obrazaca: 14286
 • Podzakonskih akata: 41949
 • Prečišć. tekstova: 12212
 • Propisa CG: 689
 • Propisa R.Srpske: 960

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.