Ekspert: poslednje izmene od 07.09.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 07.09.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 75/15)
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2015. godini („Sl. glasnik RS“, br. 75/15)
 • Pravilnik o uslovima za izdavanje odobrenja za transport opasnog tereta avio-prevozniku kome je uverenje o osposobljenosti izdao nadležni organ druge države („Sl. glasnik RS“, br. 75/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 87165
 • Službenih mišljenja: 12668
 • Sudske prakse: 7524
 • Modela akata: 652
 • Obrazaca: 24021
 • Podzakonskih akata: 63966
 • Prečišć. tekstova: 19328
 • Propisa CG: 1184
 • Propisa R.Srpske: 1601

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.