Ekspert: poslednje izmene od 07.11.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 07.11.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o utvrđivanju visine troškova za izdavanje dozvole i visine godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 89/16) 
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje („Sl. glasnik RS“, br. 89/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 89/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 95968
 • Službenih mišljenja: 14169
 • Sudske prakse: 8018
 • Modela akata: 699
 • Obrazaca: 27137
 • Podzakonskih akata: 70661
 • Prečišć. tekstova: 21379
 • Propisa CG: 1391
 • Propisa R.Srpske: 1792

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.