Ekspert: poslednje izmene od 07.12.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 07.12.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za raspodelu transfera solidarnosti jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 91/11)
 • Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 91/11)
 • Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 91/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59143
 • Službenih mišljenja: 10280
 • Sudske prakse: 5977
 • Modela akata: 487
 • Obrazaca: 14801
 • Podzakonskih akata: 42801
 • Prečišć. tekstova: 12762
 • Propisa CG: 731
 • Propisa R.Srpske: 1010

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.