Ekspert: poslednje izmene od 07.12.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 07.12.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl. glasnik RS“, br. 96/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl. glasnik RS“, br. 96/16) 
 • Pravilnik o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 96/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 96577
 • Službenih mišljenja: 14236
 • Sudske prakse: 8050
 • Modela akata: 703
 • Obrazaca: 27246
 • Podzakonskih akata: 71105
 • Prečišć. tekstova: 21540
 • Propisa CG: 1393
 • Propisa R.Srpske: 1806

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.