Ekspert: poslednje izmene od 08.02.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 08.02.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 8/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 8/17) 
 • Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana (“Sl. glasnik RS”, br. 8/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 98073
 • Službenih mišljenja: 14350
 • Sudske prakse: 8110
 • Modela akata: 725
 • Obrazaca: 27770
 • Podzakonskih akata: 72259
 • Prečišć. tekstova: 21920
 • Propisa CG: 1416
 • Propisa R.Srpske: 1820

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.