Ekspert: poslednje izmene od 08.02.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 08.02.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Auto-put E-75 Beograd – Niš (petlja „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac („Sl. glasnik RS“, br. 7/21)
 • Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 6/21)
 • Uredba o načinu i postupku dostavljanja podataka, kao i o drugim pitanjima u vezi sa dostavljanjem podataka i vođenjem Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 6/21)
 • Uredba o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 6/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 129884
 • Službenih mišljenja: 16589
 • Sudske prakse: 9483
 • Modela akata: 865
 • Obrazaca: 38096
 • Podzakonskih akata: 96405
 • Prečišć. tekstova: 29395
 • Propisa CG: 1901
 • Propisa R.Srpske: 2329

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.