Ekspert: poslednje izmene od 08.03.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 08.03.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 17/17) 
 • Izmene i dopune Javnobeležničke tarife („Sl. glasnik RS“, br. 17/17) 
 • Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 17/17) 
 • Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 17/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 98673
 • Službenih mišljenja: 14424
 • Sudske prakse: 8134
 • Modela akata: 727
 • Obrazaca: 28003
 • Podzakonskih akata: 72724
 • Prečišć. tekstova: 22055
 • Propisa CG: 1419
 • Propisa R.Srpske: 1828

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.