Ekspert: poslednje izmene od 08.04.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 08.04.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2013. godini („Sl. glasnik RS“, br. 30/13)
 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 30/13)
 • Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2013. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 30/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 68321
 • Službenih mišljenja: 11536
 • Sudske prakse: 6588
 • Modela akata: 552
 • Obrazaca: 17688
 • Podzakonskih akata: 49488
 • Prečišć. tekstova: 15038
 • Propisa CG: 888
 • Propisa R.Srpske: 1293

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.