Ekspert: poslednje izmene od 08.04.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 08.04.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 32/15)
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 32/15)
 • Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2015. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija („Sl. glasnik RS“, br. 32/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 84278
 • Službenih mišljenja: 12498
 • Sudske prakse: 7408
 • Modela akata: 638
 • Obrazaca: 23319
 • Podzakonskih akata: 61798
 • Prečišć. tekstova: 18640
 • Propisa CG: 1119
 • Propisa R.Srpske: 1562

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.