Ekspert: poslednje izmene od 08.05.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 08.05.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 42/17) 
 • Uredba o dopunama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 42/17) 
 • Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 42/17) 
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 41/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 99966
 • Službenih mišljenja: 14580
 • Sudske prakse: 8211
 • Modela akata: 735
 • Obrazaca: 28377
 • Podzakonskih akata: 73658
 • Prečišć. tekstova: 22410
 • Propisa CG: 1441
 • Propisa R.Srpske: 1840

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.